Ustawienia

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) akcjonariusze Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” Spółki Akcyjnej w Suwałkach zobowiązani są do złożenia w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.