Ustawienia

Nauka i praca naszą przyszłością

loga pl ue

Projekt
„Nauka i praca naszą przyszłością”
Nr WND-POWR.01.02.01-20-0006/17

realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia wśród 50 (30K, 20M) młodych osób zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki, biernych zawodowo i bezrobotnych (wyłącznie osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, przy czym osoby bierne zawodowo stanowią 65% ogółu grupy docelowej projektu, w okresie od 01.01.2018-31.12.2018.

Planowane efekty: uzyskanie kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Projekt skierowany do:

osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1), zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:

 • m. Suwałki,
 • suwalski,
 • augustowski,
 • sejneński,
 • moniecki,
 • grajewski.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe.
 2. Szkolenia kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji/ Kwalifikacyjne kursy zawodowe, m.in.:
  • kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierowcę ciągnika siodłowego – 235 godz.,
  • szkolenie kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji komputerowych ECDL Base – 80 godz.,
  • szkolenie kwalifikacyjne z zakresu podnoszenia kompetencji z języka angielskiego na poziomie TELC A1 – 120 godz. (w ramach kursu/ szkolenia każdej osobie przysługuje stypendium szkoleniowe)
 3. Indywidualne pośrednictwo pracy
 4. Staże zawodowe (7 m-cy/os.)

Wartość projektu: 747 964,25 zł, w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich: 630 384,26 zł
 • wkład Budżetu Państwa: 80 181,77 zł
 • wkład własny: 37 398,22 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja trwa od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 15 MARCA 2018 R.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

Ścieżka rekrutacji:

 1. Nabór dokumentacji rekrutacyjnej
 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Sporządzenie Listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz Wykazu osób wpisanych na listę rezerwową.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji.

Kontakt:
Biuro projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Kierownik projektu: Emilia Truszkowska

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 87 566-20-55 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych