Ustawienia

Business point

Projekt
BUSINESS POINT! 
POMOŻEMY CI ROZPOCZĄĆ TWÓJ BIZNES

Zapraszamy do udziału w projekcie Business Point realizowanego w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Celem projektu jest przygotowanie 80 uczestników projektu zamieszkujących M. Białystok lub poszczególne gminy powiatu białostockiego do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w doradztwie i szkoleniach oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 50 z nich.

Gminy objęte wsparciem:

 • M. Białystok
 • Choroszcz
 • Czarna Białostocka
 • Dobrzyniewo Duże
 • Juchnowiec Kościelny
 • Łapy
 • Supraśl
 • Turośń Kościelna
 • Wasilków
 • Zabłudów

Kto może wziąć udział w projekcie? 
Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:

 • bezrobotnymi, lub
 • poszukującymi pracy lub
 • nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?

Etap I: Doradztwo i szkolenia
Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne maksymalnie 23.000,00 zł
Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

Dodatkowo zapewniamy wsparcie naszych trenerów przez cały okres trwania projektu w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji Science Point.

Termin realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.05.2018
Termin rekrutacji do projektu: 27.01.2017 – 27.02.2017

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:
Fundacja Science Point 
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok
T: 607 645 779
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Biura Partnera Projektu:
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ARES
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16–400 Suwałki
T: 87 566 20 55
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.