Ustawienia

Rozwiń Skrzydła

Projekt
Rozwiń Skrzydła”
Nr RPPD.07.01.00-20-0256/18

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Cel projektu:

Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej, której celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych oraz wyposażenie w kompetencje/kwalifikacje zawodowe 50 osób (30K, 20M) zamieszkujących powiaty: m. Suwałki, suwalski, augustowski i sejneński prowadzący do wzrostu aspektu zatrudnieniowego (wśród min. 12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością oraz 25% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym) oraz aspektu społecznego wśród minimum 34% w okresie od 01.11.2019 r. do 28.02.2021 r.

Planowane efekty: uzyskanie kompetencji/kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.11.2019 r. – 28.02.2021 r.

Projekt skierowany jest do 50 osób, tj. 30 kobiet i 20 mężczyzn :

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:
  • – m. Suwałki 10 os.
  • – suwalski 10 os.
  • – augustowski 8 os.
  • – sejneński 22 os.

Grupą preferowaną są osoby:

 • korzystające z POPŻ,
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i częściowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Na podstawie przeprowadzonej Indywidualnej Diagnozy Społecznej dla każdego UP powstanie indywidualna ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej w ramach której UP będą mogli skorzystać z następującego wsparcia:

 1. Psychologiczne (indywidualne)
 2. Socjoterapeutyczne (indywidualne)
 3. Warsztaty rozwoju osobistego (grupowe)
 4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (grupowe)
 5. Doradztwo zawodowe /z IPD/ (indywidualne)
 6. Kursy zawodowe oraz szkolenia:
 7. Pośrednictwo pracy (indywidualne)
 8. Staże zawodowe (6 m-cy/ os.)

Wartość projektu: 899 239,62 zł, w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich:  764 353,68 zł
 • wkład Budżetu Państwa: 44 961,94 zł
 • wkład własny: 89 924 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie etapowo:

 1. etap I – od 01.11.2019 r. do 30.11.2019r.
 2. etap II – od 01.12.2019 r. do 31.12.2019r.
 3. etap III – od 01.01.2020 r. do 31.01.2020r.

Ścieżka rekrutacji:

 1. Nabór dokumentacji rekrutacyjnej
 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez 2-osobową Komisję Rekrutacyjną.
 3. Sporządzenie Listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz Wykazu osób wpisanych na listę rezerwową.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji.
 5. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Kontakt:
Biuro projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe

Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 566-20-55 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

Pliki do pobrania: