Ustawienia

Pożyczki dla firm

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach prowadzi działalność pożyczkową od ponad 20 lat. w ramach czterech funduszy pożyczkowych działających w strukturze Agencji.

Celem działania funduszy pożyczkowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych  źródeł finansowania inwestycji oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach udziela pożyczek dla firm z sektora MŚP w ramach funduszy:

–  Fundusz Pożyczkowy ARR „ARES” S.A. W Suwałkach
–  Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorców ARR „ARES” S.A. w Suwałkach
–  Północny Fundusz Pożyczkowy III (pożyczki udzielane na zasadach de minimis)
–  Funsusz Północny

Obszar funkcjonowania Funduszy to przede wszystkim województwo podlaskie. Natomiast środki z Funduszu pożyczkowego dla małych przedsiębiorców ARR “ARES” S.A. są również dostępne dla przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Beneficjentami Funduszy mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę (a w przypadku osoby fizycznej – adres zamieszkania) lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa podlaskiego lub prowadzą inwestycje na terenie województwa podlaskiego, a w przypadku Funduszu pożyczkowego dla małych przedsiębiorców ARR “ARES” S.A. województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od początku działalności funduszy Agencja udzieliła pożyczek na kwotę ponad 100 mln. zł i wsparła ponad 560 przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego.

Nasze atuty:

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności pożyczkowej
  • Zapewniamy pomoc i wsparcie wykwalifikowanej kadry
  • Zaufało nam wielu przedsiębiorców, z którymi współpracujemy do dnia dzisiejszego