Ustawienia

Rekrutacja na wyjazdy edukacyjne

1 zestawienie logoflaga1

 

Augustów i powiat Augustowski: Rekrutacja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej na bezpłatne wycieczki edukacyjno-integracyjne po regionie w ramach projektu „Wsparcie bez granic”

Zapraszamy dzieci - wraz z rodzicami - i młodzież z Polski i Ukrainy* do udziału w 1-dniowych bezpłatnych wycieczkach edukacyjno-integracyjnych:
  • do Białegostoku (zwiedzanie i lekcja muzealna w Pałacu Branickich) 2 grupy: 23 i 24 listopada 2023r.,
  • do Tykocina (zwiedzanie i lekcja muzealna w Zamku) 2 grupy: 28 i 29 listopada 2023r.1 osoba może wziąć udział maksymalnie w 2 wyjazdach.
  • do Supraśla (zwiedzanie i lekcja muzealna w Muzeum Ikon) 2 grupy: (30.11.2023r., 01.12.2023r.)
  • na Szlak Tatarski (zwiedzanie i lekcja muzealna w Muzeum Ziemi Sokólskiej, zwiedzanie meczetów w Kruszynianach i Bohonikach) 2 grudnia 2023r.
Wyjazdy organizowane są w ramach projektu „Wsparcie bez granic” finansowanego z środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.
 
Celem wyjazdów jest integracja dzieci i młodzieży z Polski i z Ukrainy* oraz wspólne poznawanie lokalnej historii, tradycji i walorów przyrodniczych.
 
Zapewniamy:
- bezpłatny transport,
- wykwalifikowanych opiekunów,
- bilety wstępu do muzeów i na prelekcje,
- przewodnika,
- ubezpieczenie NNW,
- ciepły posiłek.
 
Zgłoszenia poprzez załączony formularz należy przesłać do dnia 19.11.2023r.*** na adres mailowy: supportwithoutborders@ares.suwalki.pl ***
 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro projektu „Wsparcie bez granic”
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. T. Noniewicza 42a
16-400 Suwałki
tel. 87 563 59 13
e-mail: supportwithoutborders@ares.suwalki.pl
 
 
 
*Dotyczy obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24.02.2022r. w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę i zamieszkują na terenie m. Augustów i powiatu augustowskiego,
** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyjazdów,
*** Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji.