Starter 3 - Aktualności

Przedstawiamy Państwu Harmonogram podpisywania Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy etap ponownej oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Do dofinansowania wybranych zostało 45 wniosków, które otrzymały najwyższą punktację.

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy etap ponownej oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Do dofinansowania wybranych zostało 45 wniosków, które otrzymały najwyższą punktację.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż planowany termin rozpoczęcia podpisywania Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego to 27.08.2018 r. i 28.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 4 pkt 17 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości otrzymanie środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenia osób trzecich (wekslowe i według prawa cywilnego).