Ustawienia

Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie znajdujące się poniżej) należy składać w siedzibie Beneficjenta  –  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A, do 10 dnia każdego miesiąca.

Przedłożenie ww. dokumentów jest niezbędne w celu wypłaty kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego.

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Katalogiem wydatków wskazanym w §6 pkt. 4 Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego na Rozwój Przedsiębiorczości oraz §7 pkt. 1 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.

Załączniki: