Fundusz poręczeniowy

Celem Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania w formie kredytów i pożyczek udzielanych przez banki lub inne instytucje finansujące.
Powyższy cel ma przyczynić się aktywizacji inwestycyjnej przedsiębiorstw, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost aktywności gospodarczej całego regionu, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia.

Podstawowe założenia:

 • maksymalna kwota poręczenia wynosi 70% kwoty kredytu/pożyczki  jednak nie więcej niż 390 000 zł,
 • prowizja za udzielenie poręczenia do 4%,
 • za poręczenie udzielone na zasadach pomocy de minimis prowizja nie jest pobierana,
 • maksymalny okres poręczeniowy – 60 miesięcy,
 • o poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez Bank lub inną instytucję finansującą.
 • poręczeniem może być objęty kredyt/pożyczka przeznaczona na działalność gospodarczą przedsiębiorcy udzielone przez Bank lub inną instytucję finansującą, z którym Fundusz podpisał umowę o współpracy.

 

Obecnie współpracujemy z:

Formy zabezpieczenia:

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia poręczeniobiorcy

Pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka,
 • poręczenie osób trzecich,
 • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
 • cesja wierzytelności,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • zastaw rejestrowy,
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin funduszu poręczeniowego

Tabela opłat i prowizji

 

Skontaktuj się z naszymi Analitykami Finansowymi

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
T: (87) 563 59 20
T: (87) 563 59 21
T: (87) 563 59 22
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Północny Fundusz Poręczeniowy jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

prnss pdl ueefrr2

Przejdź na początek