Kurs komputerowy - Grafik komputerowy

GRAFIK KOMPUTEROWY zakończony certyfikatem ECDL Edycja Obrazów przeznaczony jest dla osób, które chcą poszerzyć znajomość podstawowych pojęć i koncepcji grafiki komputerowej oraz umiejętność edycji cyfrowych obrazów przez wykorzystanie edytorów grafiki bitmatowej i wektorowej do korekty obrazu, stosowanie filtrów i efektów oraz przygotowywanie obrazu do druku i publikacji. Aby uczestniczyć w kursie należy znać program Paint. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać jeden egzamin.

Ramowy program kursu:

 1. Koncepcja obrazów cyfrowych – 8h
 2. Przechwytywanie obrazów – 16h
 3. Praca z edytorem grafiki – 15h
 4. Praca z obrazami – 21h
 5. Rysowanie i malowanie – 10h
 6. Przygotowanie obrazu do publikacji – 10h

Efekty kształcenia:

 1. Znajomość głównych pojęć i założeń cyfrowej edycji obrazów, rozumienie opcji formatów graficznych oraz założeń modeli kolorów.
 2. Umiejętność wykorzystania edytora grafiki do otwierania istniejących obrazów, zapisywania ich w różnych formatach oraz przypisywania im określonych parametrów.
 3. Umiejętność dostosowywania przestrzeni roboczej edytora graficznego dla podniesienia jakości pracy.
 4. Umiejętność przechwytywania i zapisywania obrazu, używania różnych narzędzi selekcji oraz manipulować obrazami.
 5. Tworzenie i wykorzystywanie warstwy, pracowanie z tekstem, używanie efektów oraz filtrów, używanie narzędzi malarskich oraz korekcyjnych.
 6. Przygotowywanie obrazów do druku lub publikacji.

Liczba godzin: 80.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 2 550zł.