Ustawienia

Zaproszenie na konferencję

„Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027”

Aula Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku ul. Zwycięstwa 14, 15-703 Białystok 6 październik 2023 GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10:00

W programie:

nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027

rozwój gospodarczy regionu

informacje dotyczące planowanych naborów

istotne, nowe kwestie dla okresu programowania 2021-2027

modele prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwo