Aktualności

Trwa nabór do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Miasto Suwałki

 Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące na ternie Miasta Suwałki oraz Powiatu sejneńskiego do składania wniosków o przyznanie bonu w ramach poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Dla mieszkańców miasta Suwałki dostępne są miejsca dla osób poniżej 50 r. ż. wyłącznie z niskimi kwalifikacjami (max wykształcenie ponadpodstawowe), natomiast dla mieszkańców powiatu sejneńskiego dostępne są miejsca dla osób powyżej 50 r. ż.