Aktualności

Rekrutacja do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” - poddziałanie 3.2.1