Aktualności

Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”

 

 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 8.00:

            W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.

Limit wniosków:  300

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

           

            W ramach Poddziałania 3.2.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe”.

Limit wniosków: 50

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej

https://bon-szkolenie.pl/

Przejdź na początek