Ustawienia

Projekt "Wsparcie bez granic" - wyjazd edukacyjno-integracyjny do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach

6 listopada 2023r. odbył się pierwszy z cyklu wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, zorganizowanych w ramach projektu "Wsparcie bez granic". Projekt finansowany jest z środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Grupa złożona z ponad 40 osób - głównie dzieci i młodzieży z Suwałk - udała się do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Wyjazd miał na celu nie tylko odkrywanie historii, tradycji i walorów przyrodniczych tego ważnego dla regionu miejsca, ale także budowanie wzajemnej przyjaźni i integrację.

Klasztor Wigierski to miejsce przesiąknięte duchowością i historią, które wpisuje się w niepowtarzalny pejzaż Jeziora Wigry. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści o życiu, zwyczajach i filozofii tamtejszych mnichów z Zakonu Kamedułów. Zwiedziliśmy kościół, zakonne domki (eremy), wieżę zegarową i katakumby. Drugim punktem wycieczki były wspólne warsztaty z tworzenia pocztówek bożonarodzeniowych. Wszyscy uczestnicy włożyli w nie dużo uwagi i zaangażowania, dzięki czemu powstały naprawdę niepowtarzalne "dzieła".

Wyjazdy edukacyjno-integracyjne skierowane są do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) oraz do dzieci i młodzieży polskiej. Informacje o kolejnych rekrutacjach na wyjazdy będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej i profilu na portalu Facebook.

 

1
1
2
2
3
3
4
4

 

1 zestawienie logoflaga1