Aktualności

„Bon na szkolenie”

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu planowany jest  na koniec sierpnia 2020 roku.

 

aktywna integracja logo

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców subregionu suwalskiego:

Miasta Suwałki, p. suwalskiego, p. sejneńskiego, p. augustowskiego, p. monieckiego

i p. grajewskiego.

             

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365  mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w:

  • szkoleniach językowych,
  • szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  • kursach kompetencji ogólnych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej www.ares.suwalki.pl oraz na portalu społecznościowym facebook, Telefon: +48 87 566 20 55.

 

 

powiaty

Przejdź na początek