Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: SzkołyStudia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dwusemestralne:

Kadry i płace w zarządzaniu

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie ochroną środowiska

Coaching dla nauczycieli

Nowoczesne metody nauczania matematyki

Terapia zajęciowa

Kreatywne zarządzanie placówkami kultury

 

Studia podyplomowe trzysemestralne

Doradztwo zawodowe

Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Edukacja artystyczna

Edukacja dla bezpieczeństwa

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (Oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Andragogika – nowoczesne formy pracy z uczniem dorosłym

Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i drorosłymi

Socjoterapia

Negocjacje i mediacje dla nauczycieli

Wychowanie do życia w rodzinie

Przygotowanie pedagogiczne

Neurologopedia

Gerontologopedia

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera

Neurodydaktyka z tutoringiem

Nowoczesne technologie w pracy edukatora

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem dla nauczycieli

 

Studia podyplomowe czterosemestralne

Logopedia 

 


 

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach we współpracy z Politechniką Białostocką  - Wydziałem Informatyki oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w roku akademickim 2015/2016 prowadzi rekrutację na studia podyplomowe następujących specjalności:

·         Informatyka praktyczna – studia 2-semestralne

·         Informatyka – studia 2-semestralne

·         Front-End Development – studia 2- semestralne

·         Marketing Internetowy – studia 2- semestralne

·         Bezpieczeństwo sieci i systemów – studia 2- semestralne

·         Programowanie Aplikacji Mobilnych – studia 2- semestralne

·         Elektroniczna Administracja – studia 2- semestralne

 

Strona internetowa studiów

http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/

--------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie informujemy, że  Powiatowe Urzędy Pracy dysponują środkami
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

Na wniosek  pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,
w wysokości do 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw – w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

--------------------------------------------------------------------------------------

Wprowadzenie

Mówisz: branża interactive i nowe technologie - myślisz: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków. Do tej listy czas dodać Białystok. Fakty mówią, że na Wschodzie sporo się w branży IT dzieje. Konkrety? Działa kilka dużych agencji e-marketingowych, które pracują dla światowych brandów. Są liczące się na rynku firmy technologiczne. Odbywają się cykliczne imprezy branżowe. Ruszyły dwa Parki Naukowo-Technologiczne, w Białymstoku i Suwałkach. A Politechnika Białostocka co roku wypuszcza kolejnych absolwentów kierunków technologicznych, którzy zdobywają nagrody w ogólnoświatowych konkursach i są rozchwytywani przez lokalne, krajowe i zagraniczne firmy. 

 

Świata nie dzielimy już na online i offline. Nowe technologie i nowe media to nasza rzeczywistość. W codziennym życiu, w prowadzeniu biznesu. To też przyszłość. Branża IT i pokrewne rozwijają się w tempie błyskawicznym. Są "kryzysoodporne" i już teraz wiadomo, że w kolejnych latach będzie w nich coraz większe zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników.

 

Dostrzegając te trendy, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej uruchamia każdego roku, kolejne edycje i nowe kierunki studiów podyplomowych, w tym m.in.: Front-End Development, Marketing Internetowy, Programowanie Aplikacji Mobilnych czy Bezpieczeństwo sieci i systemów. Program studiów stawia na praktyczną wiedzę, zdobycie realnych umiejetności pożądanych na obecnym  rynku pracy. Grono wykładowców tworzą eksperci-praktycy z regionu i z całej Polski – z ogromnym doświadczeniem w branży, którym dzielić się będą ze słuchaczami studiów.

 

Główna zaleta ww. kierunków studiów jest właśnie to, że zarówno plan studiów jak i zajęcia przygotowują praktycy. Świetnie się też wpisują w aktualne trendy.

 

Informatyka - wprowadzenie do ICT i programowania

Dwa semestry nauki podstaw programowania to z jednej strony na tyle krótko, żeby zainwestować w siebie bez nadmiernych kosztów, a z drugiej wystarczająco dużo żeby rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. Po roku nauki będziesz wiedzieć czy branża IT jest dla Ciebie, a wtedy możesz podjąć dalsze decyzje i np. wybrać dla siebie specjalizowane szkolenia, a może nawet studia inżynierskie.

 

Zmiana zawodu w dzisiejszym świecie to coraz częstsze zjawisko. Może to jest odpowiedni moment żeby spróbować czegoś nowego?

 

Więcej o kierunku: http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/informatyka/

 

Aplikacje Internetowe – Front-End Development

Celem kształcenia jest skupienie się na zagadnieniach dotyczących aspektów wykorzystania standardów HTML5/CSS3 i JavaScript oraz wytycznych User Experience i Responsive Web Design w ich budowie.

 

Studia są odpowiedzią stale rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie zagadnień budowy zaawansowanych i dobrze zaprojektowanych serwisów internetowych, których mocną stroną jest nie tylko wykorzystanie najnowszych standardów WWW, ale też profesjonalny wygląd graficzny. Studia mają kształcić specjalistów, na których jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Partnerem kierunku jest firma Infinity Group.

 

Więcej o kierunku: http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/front-end-development/

 

Marketing Internetowy

Nauczysz się wykorzystywać nowe media w prowadzeniu biznesu, pracy czy realizowaniu swojej pasji! Jesteś przedsiębiorcą, freelancerem, blogerem, pasjonatem? Chcesz dowiedzieć się jak zaplanować kreatywną kampanię w Internecie? Jakie wybrać narzędzia? Jak oswoić firmę z marketingiem w sieci? Jak zwrócić uwagę klientów na Twoją markę? Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych, np. Facebook? Jak korzystać samodzielnie z nowoczesnych narzędzi marketingowych oraz na co zwracać uwagę przy pracy ze specjalistycznymi agencjami?

 

Jedyne studia o tej tematyce w regionie. Współtwórcy programu i wykładowcy to eksperci nowych mediów i praktycy branży e-marketingowej z całej Polski. Pracując na co dzień w agencjach marketingowych i odpowiadając za komunikację online, przekazują słuchaczom wiedzę praktyczną i bardzo aktualną. 

 

Więcej o kierunku: http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/marketing-internetowy

 

Bezpieczeństwo systemów i sieci

Głównym celem kształcenia na kierunku, jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania i utrzymania systemów i sieci komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z bezpieczeństwem przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych.

Studia skierowane będą do osób posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury sieciowej. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy z systemami i sieciami komputerowymi oraz nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, zarządzania systemami, sieciami komputerowymi oraz aspektów bezpieczeństwa. Zdobędą też wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu urządzeń, systemów i sieci komputerowych.

Dodatkowo program studiów obejmuje treści pozwalające słuchaczom przygotować się do egzaminów prowadzących do uzyskania renomowanych certyfikatów z zakresu systemów i sieci komputerowych wydawanych m.in. przez Cisco, Microsoft, czy LPI.

 

Programowanie Aplikacji Mobilnych

Studia mają na celu zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie programowania aplikacji mobilnych na dwie wybrane platformy mobilne. Plan studiów uwzględnia wszystkie elementy tworzenia aplikacji na platformę Google Android i Apple iOS. Tematy poruszane w trakcie studiów to analiza architektury, projekt aplikacji i interfejsu użytkownika, opracowanie programistyczne oraz publikację finalnego produktu w markecie.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie programowania obiektowego, zalecana jest znajomość języka Java lub C#/C++. Studia są dedykowane nie tylko  informatykom, ale również absolwentom kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, elektronika itp.). Pożądana jest również ogólna wiedza na temat podstaw systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.

Więcej o kierunku: http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/aplikacje-mobilne/

 

Elektroniczna Administracja

Celem kształcenia na kierunku „Elektroniczna Administracja” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy wszystkich zainteresowanych tematyką aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu narzędzi i technologii informatycznych.

Dzięki współpracy kadry kierowniczej zarówno Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jak i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zagadnienia poruszane na zajęciach będą omawiane na podstawie praktycznych zadań realizowanych w administracji samorządowej. Uzyskane kwalifikacje znacząco poszerzą umiejętności absolwenta i pozwolą mu się odnaleźć w nowych realiach wdrażanych rozwiązań e-administracji, a także przygotować do pracy w perspektywie Polska Cyfrowa 2014-2020.

Więcej o kierunku: http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/elektroniczna-administracja/

Początek strony