Reklama
Aktualności
PDF Drukuj Email
niedziela, 24 sierpnia 2008 03:19

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach z myślą o rozwoju biznesu finansowanego ze środków Unii Europejskiej stworzyła dla zainteresowanych możliwości łatwiejszego dostępu do pozyskania środków na inwestycje.

Środki płynące poprzez fundusze unijne są na tyle duże, że z każdej strony docierają informacje o prowadzeniu takich usług jak doradztwo europejskie wspomagające wykorzystanie funduszy strukturalnych.

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. specjalizując się w tym zakresie oferuje profesjonalne informacje jakie poszukuje osoba prywatna, firma, czy instytucja publiczna, aby móc zrealizować swoje przedsięwzięcie czy rozpocząć prace nad projektem wykorzystując fundusze unijne.

Nowe pomysły na wspieranie przedsiębiorczości

 • zakup maszyn i urządzeń
 • zakup komputerów i oprogramowania
 • zakup specjalistycznych środków transportu
 • budowa, remont i modernizacja przedsiębiorstwa

To niektóre przykłady projektów, które mogą zostać sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (nawet do 70% kosztów inwestycji).

Nowe możliwości uzyskania wsparcia dla Samorządów w zakresie:

 • Infrastruktury Edukacyjnej (np. Szkoły)
 • Infrastruktury Kulturowej i Społecznej (np. Teatry, Muzea, Domy Opieki Społecznej, Kościoły i Związki Wyznaniowe)
 • Infrastruktury Zdrowia (np. Szpitale, Zakładów Opieki Zdrowotnej (Publicznych i Niepublicznych)
 • Infrastruktury Ochrony Środowiska (np. Przedsiębiorstwa Energetyczne, Ciepłownicze, Wodociągów i Kanalizacji)
 • Infrastruktury Drogowej i Transportowej (np. Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowe)

To niektóre przykłady projektów, które mogą zostać sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (nawet do 100% kosztów inwestycji).

Proponujemy pomoc w zakresie:

 • wstępnej oceny szans uzyskania dotacji
 • sporządzenia analizy szans uzyskania dofinansowania z Programów Unii Europejskiej
 • przygotowania poprawnej dokumentacji aplikacyjnej lub sprawdzimy dokumentację przygotowaną przez Państwa
 • doradztwa w przygotowaniu załączników aplikacyjnych
 • kompleksowego rozliczania projektów
 • uzyskania opinii o innowacyjności
 • uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji (np. fundusz pożyczkowy, kredytowy)

Pierwszym etapem prac jest przygotowanie analizy szans pozwalającej na sprawdzenie czy beneficjent kwalifikuje się do aplikowania w danym projekcie oraz czy dane przedsięwzięcie może podlegać wsparciu z danego programu. Ponadto jesziw danym programie podane są kryteria punktowe oceny projektu, przygotowujemy symulację oceny punktowej projektu i przedstawiamy sugestie odnośnie przygotowania projektu w sposób, który pozwoli na ewentualne uzyskanie wyższej punktacji.

Przygotowanie projektu dotacyjnego wymaga ze strony klienta ścisłej współpracy, zwłaszcza w udostępnianiu niezbędnych danych. Dane te traktowane są jako poufne i wykorzystywane jedynie do przygotowania wniosku oraz dokumentów towarzyszących. W trakcie współpracy powstają kolejne, robocze wersje projektu; ostatnia z nich - uwzględniająca wszystkie dane, jest wersją ostateczną.

Opracowywane dokumenty aplikacyjne cechuje wysoka jakość i pełne dostosowanie do wymogów programowych danej ścieżki finansowania. Indywidualne podejście do obsługi poszczególnych zleceń, szczegółowa analiza planowanych w ramach projektu działań (z uwzględnieniem wstępnej analizy) oraz kompleksowa koordynacja działań aplikacyjnych daje wysoką skuteczność pozyskiwania wsparcia.

Proponujemy przygotowanie projektów i doradztwo dla przedsiębiorstw (w tym dużych), jednostek samorządu terytorialnego, instytucji non-profit oraz firm komunalnych w ramach innych aktualnie dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Pomoc dotyczy wszystkich schematów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz programów krajowych PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak również świadczymy usługi w zakresie:

 • przygotowania analizy finansowej (niezbędna część składowa biznes planu), odzwierciedlające w sposób liczbowy najważniejsze parametry ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu planowanych działań rozwojowych.
 • przygotowanie analizy efektywności ekonomicznej planowanych przedsięwzięć (analiza czy dana inwestycja planowana do realizacji jest efektywna pod względem ekonomicznym i czy w dłuższym okresie czasowym przyniesie zysk)
 • przygotowanie odwołań i protestów do projektów odrzuconych w ramach aplikacji z funduszy Unii Europejskiej